Λώλος Μιχάλης - Πολιτικός Μηχανικός / Ενεργειακός Επιθεωρητής
Επικοινωνήστε μαζί μας: +30 210 76 49 610

Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων

Η εταιρεία μας συμβουλεύει και αναλαμβάνει τη διαδικασία της υποβολής αίτησης στη τράπεζα και την υλοποίηση των όποιων παρεμβάσεων προκύψουν από την ενεργειακή μελέτη ή επιθεώρηση. Οι παρεμβάσεις αυτές οι οποίες αφορούν τη θερμομόνωση του κελύφους (στέγη / δώμα /πιλοτή ) του κτιρίου, την αναβάθμιση των συστημάτων ψύξης / θέρμανσης / παραγωγής ζεστού νερού και αντικατάσταση κουφωμάτων καθώς και συστημάτων σκίασης. Επίσης αφορούν την ένταξη φωτοβολταικών στο κτίριο.

 

Φ/Β συστήματα, συνδεδεμένα ή αυτόνομαΦ/Β συστήματα, συνδεδεμένα ή αυτόνομα

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10 KWp, καταλαμβάνει επιφάνεια 70 m2 και παράγει περίπου 15.000 KWhrs ετησίως. Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να καταναλωθεί εντός της κατοικίας στην κάλυψη των ημερήσιων αναγκών της, είτε να πωληθεί στην ΔΕΗ, αποφέροντας οικονομικά οφέλη στον ιδιοκτήτη της κατοικίας. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια μπορούν πάντα να ενταχθούν στο δώμα ή την στέγη της κατοικίας χωρίς να διαταράξουν την αισθητική της, αρκεί να προηγηθούν οι απαραίτητες ενεργειακές μελέτες.

 

Στεγανοποίηση – Θερμομόνωση δώματοςΣτεγανοποίηση – Θερμομόνωση δώματος

Η στεγανοποίηση του δώματος (τελευταίας πλάκας του κτιρίου) είναι η εργασία που απαιτείται για να αποφευχθούν τα προβλήματα λόγω της διείσδυσης του νερού. Η σωστή στεγανοποίηση των κατασκευών είναι πολύ σημαντική και αναγκαία για την αποφυγή παράπλευρων προβλημάτων που μπορεί να δημιουργήσει η διείσδυση νερού στα κατώτερα τμήματα της οικοδομής. Προηγείται της θερμομόνωσης, καθώς το κόστος επέμβασης εκ των υστέρων είναι ιδιαίτερα αυξημένο.

Η θερμομόνωση του δώματος καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική στην προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς το τμήμα αυτό της κατασκευής είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο καθόλη την διάρκεια του έτους (χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα, υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, έκθεση στις μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις κατά την διάρκεια της ημέρας).

 

Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίαςΘερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας

Το σύστημα θερμομόνωσης της εξωτερικής τοιχοποιίας ενός κτιρίου συλλειτουργεί με την μόνωση του δώματος και προσφέρει ενεργά στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της μείωσης των απωλειών θερμότητας κατά τους χειμερινούς μήνες ή της μείωσης των αναγκών για ψύξη κατά τους θερινούς μήνες. Το σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων, νέων ή παλαιών, και αποτελείται από θερμομονωτικό υλικό, το οποίο επικολλάται με τσιμεντοειδές κονίαμα και αγκυρώνεται με ειδικά βύσματα στην εξωτερική τοιχοποιία, ενώ τελικώς επιχρίεται με κατάλληλα κονιάματα που προσφέρουν όχι μόνο προστασία από τις εξωτερικές καιρικές και κλιματολογικές συνθήκες, αλλά και άψογη αισθητική. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου δεν μπορεί να εφαρμοσθεί το σύστημα της εξωτερικής θερμομόνωσης της τοιχοποιίας, επιλέγεται η εφαρμογή εσωτερικής.

 

Θερμομόνωση δαπέδων προς πιλωτήΘερμομόνωση δαπέδων προς πιλωτή

Το σύστημα θερμομόνωσης της τελευταίας πλάκας δαπέδου ενός κτιρίου προς την πιλωτή ή και το μη θερμαινόμενο υπόγειο συλλειτουργεί με την μόνωση του δώματος και της εξωτερικής τοιχοποιίας και προσφέρει ενεργά στην εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της μείωσης των απωλειών θερμότητας κατά τους χειμερινούς μήνες ή της μείωσης των αναγκών για ψύξη κατά τους θερινούς μήνες. Η θερμομόνωση του τμήματος αυτού καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική στην προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένο καθόλη την διάρκεια του έτους (χαμηλές θερμοκρασίες τον χειμώνα, υψηλές θερμοκρασίες το καλοκαίρι, έκθεση στις μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις κατά την διάρκεια της ημέρας).

 

Αντικατάσταση κουφωμάτωνΑντικατάσταση κουφωμάτων

Οι νέες θερμοδιακοπτόμενες σειρές κουφωμάτων αλουμινίου εξασφαλίζουν ενισχυμένη ηχο – θερμομόνωση, χάρη στην μεγάλη μείωση του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας μέσω αυτών από και προς τον εσωτερικό χώρο, και συνεπώς μεγαλύτερη οικονομία στο κόστος θέρμανσης και ψύξης του κτιρίου. Οι επιλογές που προσφέρονται σε θέματα αισθητικής και ασφάλειας είναι πολλές, ώστε να καλύπτουν κάθε πιθανή απαίτηση.

 

Αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης/ψύξηςΑναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης

Στη χώρα μας, στην συντριπτική πλειοψηφία των κατοικιών, είτε πρόκειται για μονοκατοικίες είτε για πολυκατοικίες, γίνεται χρήση συμβατικών συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με λέβητες πετρελαίου. Η αύξηση της τιμής του καυσίμου αυτού όμως, έχει οδηγήσει σε ανάγκη μείωσης του κόστους σε ετήσια βάση. Η αντικατάσταση λέβητα, σε περιπτώσεις μεγάλης παλαιότητας ή κακής απόδοσης, η εφαρμογή αυτονομίας, προς ακριβέστερο προσδιορισμό ιδιοκτησιακής επιβάρυνσης, και η εγκατάσταση συσκευής αντιστάθμισης, αποτελούν λύσεις βελτίωσης της απόδοσης του υπάρχοντος συστήματος θέρμανσης με ταυτόχρονη μείωση του ετήσιου κόστους λειτουργίας του.

 

Αντλίες θερμότηταςΑντλίες θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας, απορροφώντας την θερμότητα του περιβάλλοντος αέρα, την απάγουν σε ορισμένη θερμοκρασία, την οποία και αυξάνουν κάνοντας χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, και τελικώς την μεταφέρουν στα υπάρχοντα θερμαντικά ή/και ψυκτικά σώματα (ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coils) της κατοικίας. Η λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος μειώνει αισθητά το ετήσιο κόστος θέρμανσης ή/και ψύξης μιας κατοικίας, καθώς ελαχιστοποιείται ή και μηδενίζεται, αναλόγως των μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής, η χρήση του λέβητα και ως εκ τούτου η καύση πετρελαίου.

 

ΗλιοθερμίαΗλιοθερμία

Τα ηλιοθερμικά συστήματα, μετατρέποντας την ηλιακή ενέργεια σε θερμική, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας κατοικίας για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης σε ποσοστό 10 – 50% σε ετήσια βάση, αναλόγως του μεγέθους του εγκαθιστάμενου συστήματος, των μετεωρολογικών δεδομένων της περιοχής και των χαρακτηριστικών της κατοικίας. Το κόστος λειτουργίας ενός ηλιοθερμικού συστήματος είναι πολύ χαμηλότερο από αυτό ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης και μπορεί να εγκατασταθεί όχι μόνο σε νέες αλλά και σε υπάρχουσες κατοικίες.

 

Φυσικό ΑέριοΦυσικό Αέριο

Στη χώρα μας, στην συντριπτική πλειοψηφία των κατοικιών, είτε πρόκειται για μονοκατοικίες είτε για πολυκατοικίες, γίνεται χρήση συμβατικών συστημάτων θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με λέβητες πετρελαίου. Η αύξηση της τιμής του καυσίμου αυτού όμως, έχει οδηγήσει σε ανάγκη μείωσης του κόστους σε ετήσια βάση. Η αντικατάσταση του συμβατικού αυτού συστήματος με ένα σύστημα φυσικού αερίου προσφέρει αφενός μείωση του κόστους λειτουργίας του, αφετέρου «καθαρότερη» καύση, οπότε και λιγότερους ρύπους στο περιβάλλον, ενώ τελικώς η απόδοση του συστήματος παραμένει ίδια.

 

Παθητικός δροσισμόςΠαθητικός δροσισμός

Ο σχεδιασμός και κατασκευή συστημάτων σκίασης των ανοιγμάτων ενός κτιρίου μπορεί να μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις ανάγκες ενός κτιρίου σε θέρμανση ή/και ψύξη, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ρυθμιστεί η εισχώρηση επαρκούς ηλιακού φωτός κατά τους χειμερινούς μήνες και η αποφυγή εισχώρησής του κατά τους θερινούς μήνες, οπότε και δεν χρειάζεται. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο πραγματοποιείται εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά ταυτοχρόνως αναβαθμίζονται αισθητικά οι εξωτερικές όψεις της κατοικίας.